Kurz Zdravotní tělesná výchova pro seniory

studium akreditované MŠMT

Senior Yoga Class

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MŠMT a slouží ke získání živnostenského oprávnění: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, kvalifikace Lektor zdravotní tělesné výchovy.

Pojetí kurzu:

Kurz je určen všem, kteří vidí smysl v práci se seniory a chtěli by ji vykonávat co nejkvalitněji. Vítáme fyzioterapeuty, sociální pracovníky, pohybové lektory a všechny, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci.
Naším záměrem je poskytnout Vám dostatečně široké pole znalostí k tomu, abyste mohli své klienty VIDĚT, VNÍMAT, a také ROZUMĚT jejich potřebám.

Rádi bychom Vám nabídli seznámení se základními principy práce se seniory, teoretický kontext pro Vaši větší svobodu při tvorbě lekce (vím PROČ stavím lekci zvoleným způsobem) a širokou paletu nástrojů, kterými lze zasáhnout do pohybových a posturálních návyků Vašich klientů a které jim budou přinášet celostní benefity. 

V rámci kurzu budete mít možnost rozšířit svou praxi o cviky z oblasti přirozeného pohybu a cvičení v ontogenetických řadách, jógy a čchi kungu. Naučíte se dechové pozice pro trénování dechu a flow formu na bázi tchaj-ťi, která integruje řadu principů s významným užitkem pro seniorský věk (rovnováha, koordinace pohybů těla, koordinace pohybu a dechu, orientace v prostoru atd.)

Lektorský tým je sestaven z osobností, které Vás obohatí nejen znalostmi, ale také svým přístupem, pojetím práce s klienty, a svým originálním bytím. Pokud Vás láká práce se seniory, a chcete ji dělat dobře, můžete díky kurzu rozvinout Váš vlastní potenciál, opřít se o vzdělání, které v kurzu získáte, nalézt vlastní pochopení a přístup, sebedůvěru, a stát se erudovaným a inspirativním instruktorem.

DSC_6848_edited.png
Termíny 2021/22:
22. - 24.10. 2021
12. - 14.11. 2021
10. - 12.12. 2021
7. - 9.1. 2022
4.- 6.2. 2022
25. - 27.3. 2022
22. - 24.4. 2022

13.-15.5. 2022
3. - 5.6. 2022  zkoušky
Místo konání:

studio Arha
V.P.Čkalova 26
16000 Praha 6
Cena:

Základní cena: 23.700,- Kč

Donorská cena: 27.700 Kč   (pokud si můžete dovolit zaplatit více a chcete pomoci  potenciálním kolegům, kteří se budou moci kurzu zúčastnit v rámci režimu Snížené kurzovné)

Snížené kurzovné: 19.700 Kč (touto formou kurzovného je možné se účastnit kurzu v případě, že bude k dispozici donorský příspěvek)

Pro závaznou registraci do kurzu je potřeba složit nevratnou zálohu 4.000 Kč, viz Přihláška

č.ú 2201140324/2010 

 

Storno podmínky:

Bezplatné storno přijímáme do 30-ti kalendářních dnů před zahájením kurzu. Za storno do 25-ti dnů před zahájením kurzu účtujeme stornovací poplatek 25% z ceny kurzu. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, 80% uhrazené částky je možné následně vyčerpat v rámci jednotlivých lekcí studia Arha. Do stornovacích podmínek se nezapočítává nevratná registrační záloha 4.000 Kč.

 

Kurzovné lze hradit z dotačního programu POVEZ II, s administrativou Vám pomůžeme.
https://povez.uradprace.cz

Pokud by došlo k dalším omezením souvisejícím s pandemickou situací, teoretická výuka bude probíhat online
a pro praktickou výuku bude stanoven náhradní termín.

Obsah kurzu

Kurz se skládá z teoretické a praktické části. Obě části se v maximální míře prolínají tak, aby si každý získané vědomosti vyzkoušel a mohl je následně využít ve své praxi.

 

Teorie:

Fyziologie a patofyziologie dýchacího a oběhového systému

Neurologie

Ortopedie

Řízení pohybu

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Časová dotace: 50 hodin

 

Teorie a praxe:

Zážitková anatomie a kineziologie

Problematika pánevního dna

Psychoterapie (relaxační a meditační techniky)

Lymfoterapie

Autoterapie a režimová opatření

První pomoc

Metodika a didaktika v oblasti cvičení tai-ji pro seniory

Metodika a didaktika v oblasti cvičení qi gongu pro seniory

Metodika a didaktika dechových cvičení z tai-ji a qi-gong

Metodika a didaktika v oblasti cvičení jógy pro seniory

Metodika a didaktika v oblasti přirozeného pohybu a cvičení v ontogenetických řadách pro seniory

Specifika cvičební lekce při onemocnění/zdravotním omezení (kardio, parkinson, artróza)

Časová dotace: 100 hodin

Garant kurzu a lektorka:

Mgr. Martina Ježková

fyzioterapeutka

certifikovaná lektorka Iyengar jógy, Fasciální jógy a Jógové terapie pro pacienty s RS

lektorka kurzů DNS

Organizátorky a lektorky:

Mgr. Lenka Ryšková

organizátorka Trenérské školy tai-ji

certifikovaná lektorka tai-ji

autorka knihy Tajči pro děti

 

Mgr. Julie Růžičková

fyzioterapeutka a lektorka jógy

Náš tým

Teorie:

Prim. MUDr. Jan Hach
Primář Ortopedického oddělení Nemocnice Mělník
Vedoucí lékař Kostní banky FN Motol

přednášející na 1. lf UK

 

Doc., MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Neurologická klinika a centrum klinických neurověd

Centrum extrapyramidových onemocnění

přednášející na 1. lf UK

autor knihy Poruchy výživy u Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci

 

MUDr. Ondřej Ježek

absolvent stáže v Ghaně

lékař na Universitätsklinikum Jena

Klinik für Innere Medizin IV - Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie

 

Mgr. Klára Mišinová

fyzioterapeutka

přednášející předmětu „Biomechanika a kineziologie" pro fyzioterapeuty 

na 2. lf UK

autorka článku Role pozornosti v pohybovém učení

Teorie a praxe:

MUDr. Petr Mokrejš

anesteziolog

projektový koordinátor urgentního příjmu Thomayerovy nemocnice

vedoucí odboru v Záchranné zdravotnické službě Libereckého kraje

přednášející na 1. lf UK

autor článku Resuscitační poranění u mimonemocničních náhlých zástav oběhu

Mgr. Erik Palko

fyzioterapeut a terapeut tradiční čínské medicíny

lektor tai-ji a qi gongu 

autor knihy Umění pěstování života

Romana Horová, DiS.

fyzioterapeutka a lymfoterapeutka

poradce v oblasti zdravého životního stylu

zakladatelka projektu MATYLDA

v psychoterapeutickém výcviku Instep

 

Bc. Lucie Pospíšilová

pedagožka a terapeutka

absolventka Školy přírodní léčby MUDr. Soni Hájkové

věnuje se doprovázení na konci života

zakladatelka Spolu na cestě

 

IMG_1068.JPG

K PŘIHLÁŠENÍ na kurz JE POTŘEBA:

1/ střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, dobrý zdravotní stav, věk minimálně 18 let, aktivní zájem o vedení cvičebních lekcí pro seniory

2/ zaslat přihlášku

3/ zaplatit zálohu 4.000 Kč (prosíme o platbu na účet. VS 2108, do poznámky Vaše jméno. Pokud si pro platbu přejete vystavit fakturu, pošlete nám iniciály Objednatele.)

K ZAKONČENÍ kurzu JE POTŘEBA:

1/ absolvovat alespoň 80% výuky

2/ napsat Písemnou zkoušku: test ze znalostí v poskytování první pomoci a v oblasti anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka s důrazem na specifika osob seniorského věku (60 min)

3/ složit Ústní zkoušku: ověření znalosti posturálních a pohybových stereotypů a teoretických podkladů pro modifikaci cvičebního programu pro osoby seniorského věku a monitorování biologických parametrů (15 min)

4/ sestavit Závěrečnou práci: videozáznam minimálně 50-ti minutové účastníkem sestavené skupinové lekce pro osoby seniorského věku a písemné zhodnocení záznamu lekce pro seniory v rozsahu minimálně 2 normostran

— Name, Title

Charakteristika absolventa:

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu čisté rekvalifikace Instruktor základních pohybových aktivit. Absolvent dokáže sestavit a vést individuální i skupinové cvičební hodiny pro osoby seniorského věku s ohledem na přítomnost nejběžnějších onemocnění a zdravotních oslabení v tomto období a s přihlédnutím k věku a schopnostem cvičenců.

— Name, Title

fitness-trener-share-1140x628.jpg