Místo konání

specializace: studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6,
centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

obecná část:  FTVS, J. Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

 

Termíny

Termíny výuky ve školním roce 2018/19:

1/ 27.- 28.10. 2018  (specializace)

2/ 24. – 25.11. 2018   (specializace)

3/ únor 2019 (obecná část FTVS)

4/ únor 2019  (obecná část FTVS)

5/ 15.-17.3.2019  (specializace)

6/ 18. – 19.5. 2019   (specializace)

7/ 22.- 23.6. 2019   (specializace)

 

Cena

celková cena: 17.400 Kč

 

(z toho 3.800 Kč se platí přímo FTVS UK za obecnou část, cena specializace je 13.600 Kč)


Registrace do trenérské školy:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.