Místo konání

specializace: studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6,
centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

obecná část:  FTVS, J. Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

 

Termíny

Termíny výuky ve školním roce 2017/18:

1/ 28.- 29.10. 2017  (specializace)

2/ 18.11. – 19.11. 2017   (specializace)

3/ 16. – 18. 2. 2018 (obecná část FTVS)

4/ 23. – 25. 2. 2018  (obecná část FTVS)

5/ 23.- 25.3. 2018   (specializace)

6/ 12. – 13.5. 2018   (specializace)

7/ 2.- 3.6. 2018   (specializace)

Cena

celková cena: 17.400 Kč

 

(z toho 3.800 Kč se platí přímo FTVS UK za obecnou část, cena specializace je 13.600 Kč)


Registrace do trenérské školy:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.