Školu taichi jsme se rozhodli pořádat jako otevřené vzdělávání pro všechny zájemce bez rozdílu stylů. Jako hlavní srozumitelnou platformu bereme pojetí lidského těla z hlediska současné fyzioterapie.

Chceme, aby vzdělání, které si od nás odnesete, poskytovalo dobrý základ znalostí o taichi, jeho kořenech filosofických a historických, souvislostech s čínskou medicínou a současnou fyzioterapií. Instruktoři, kteří školu absolvují, budou zodpovědně připraveni na kvalifikované vedení lekcí taichi, a jejich cvičení bude splňovat zásady správného a zdravého cvičení.

Certifikát získaný v TŠ opravňuje absolventy ke získání živnostenského listu.

 

Pro koho je škola určená: praktikujícím čchi kung a/nebo taichi, kteří se chtějí později uplatit jako lektoři, nebo kteří chtějí rozšířit svoje znalosti pro svou vlastní potřebu. Je potřeba doložit nabytí předchozí praxe.

Vám, kteří doposud necvičíte, jsme připraveni pomoci nabýt průpravu v rovině teoretické i praktické. Studium je potřeba rozložit do delšího času. Prosím napište nám.

 

Pro účastníky, kteří cvičí v rámci systému své školy či u svého mistra zdůrazňujeme : naprosto a plně respektujeme systém výuky, který je Váš „domácí“. Věříme, že náš kurz Vám může být užitečný systematickým základem znalostí, který by měl být pro všechny specifické větve taichi stejný napříč všemi styly. Co požadujeme z Vaší strany je opravdový zájem o studium pohybu, který je korektní z hlediska správné fyziologie těla a přínosný pro osobní rozvoj člověka.

 

Kurz slouží k nabytí odbornosti potřebné ke získání živnostenského listu. Pro ty z Vás, kdo cvičíte v systému tradiční taichi školy nebo linie svých mistrů, nenahrazuje svolení mistra k výuce.

Poznámka k výslovnosti : Ve všech textech užíváme termín tchaj-ťi, tchaj-ťi čchüan jako českou verzi přepisu, anebo taichi, tai chi, t’ai chi ch’uan ve Wade-Gilesově přepisu, z důvodu obecně přijatelné zvyklosti tohoto termínu v českém i mezinárodním prostředí. Pro úplnost uvádíme shodnou možnost z přepisu Pinyin:  taiji, tai ji, tài jí quán.