Obsah studia: 50 hodin obecná část, 100 hodin specializace

Obecná část

Obsah: anatomie, fyziologie, psychologie, 1.pomoc, pedagogika, teorie a didaktika sportu
Obecné předměty jsou přednášeny ve dvou prodloužených víkendech odbornými lektory na FTVS UK.


Teoretická část

Taoistická filosofie: jako základ čínských energetických cvičení, knihy Tao-te-ťing a I-ťing. Principy jin, jang (Yin a Yang) a jejich proměny, Čchi (Qi) a její tvorba.
Filosofie taichi jako způsob života: životní styl, výživa, feng šuej (feng shui).
Historie tchaj-ťi čchüan, přehled stylů. Klasické texty
Vliv cvičení na organismus z pohledu čínské medicíny: Jin, jang, pět prvků (wu xing) a jejich vazby.
Energetické pojetí těla: energetická centra, meridiány, energetické aspekty v emoční rovině, orgány a emoce.


Fyziologie těla

Posturální nastavení těla v praxi tchaj-ťi čchüan (vycházíme z metody  Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), jejímž zakladatelem je Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D., http://www.dns-cz.com/)


Trenérské dovednosti

Práce s dětmi, seniory a cvičenci se zdravotními omezeními.
Koncepce výuky tchaj-ťi, základy vedení skupiny, struktura výukové hodiny, individuální práce.


Praxe

Základní dovednosti tchaj-ťi - rotační pohyby, cviky pro mobilizaci kloubů a šlach, volnost pohybu, statické pozice, tchaj-ťi chůze, dechová cvičení, qi gong. Párová cvičení, meditace. Relaxační cviky pro zlepšování tělesné struktury, stretching.


Studium je zakončeno zkouškami z obecné části na FTVS, zkouškami ze specializace a  obhajobou závěrečné práce.