Trenérská škola Lektor taichi (Tchaj-ťi), licence B


Ve spolupráci s Karlovou Univerzitou, Fakultou tělesné výchovy a sportu, organizujeme trenérskou školu, specializace TAICHI (TCHAJ-ŤI). Kurz je akreditovaný MŠMT ČR. Je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat hlubšímu studiu tchaj-ťi a vést kurzy tchaj-ťi pro veřejnost. Absolventi TŠ, kteří úspěšně složí zkoušky, získají osvědčení potřebné pro vydání živnostenského oprávnění pro cvičitele/lektora tchaj-ťi.

Rozsah výuky: 150 hodin
Cena: 17.400 Kč (z toho 3.800 Kč se platí přímo FTVS UK za obecnou část, cena specializace je 13.600 Kč)
Kontakt: kurzy@tai-ji.cz
Lektoři: Mgr. Lenka Ryšková, Ing.arch. Otakar Chochola, Mgr. Julie Růžičková, Paul Renall, Mgr. Eliška Novotná, Mudr. Blanka Keclíková
_________________________________________________________________________

V případě zájmu o absolvování speciální části tchaj-ťi bez obecné části na FTVS je kurz otevřený pro účastníky všech stylů bez nároku na získání akreditace.
Cena: 10.000 Kč