top of page

Licence B (II. třída) je určená především pro praktikující čchi kungu  a/nebo tchaj-ťi, kteří se chtějí uplatnit jako lektoři, nebo kteří chtějí rozšířit své znalosti pro svou vlastní potřebu.

Časová dotace pro specializaci je 100 hodin a škola je určena již praktikujícím, kteří chtějí získat trenérské dovednosti, všeobecnější přehled o cvičení a certifikát.

Požadovaná předchozí praxe je minimálně 4 roky.

V jiném případě se na nás obraťte.

Můžeme žádat doložení předchozí praxe. 

 

 

Pokud doposud necvičíte, a máte o absolvování školy zájem, jsme připraveni Vám pomoci nabýt průpravu v rovině teoretické i praktické.

Jsme otevřeni i praktikujícím, kteří cvičí málo nebo krátce.

Chcete-li se stát instruktorem,  je potřeba studium rozložit do delšího času. Můžete chodit na kurzy cvičení ve svém bydlišti, nabýt obsahu a praxe, a přihlásit se následně do licence B. Nebo můžete absolvovat licenci C v naší škole.

Pro účastníky, kteří cvičí v rámci systému své školy či u svého mistra zdůrazňujeme: naprosto a plně respektujeme systém výuky, který je Váš „domácí“. Věříme, že náš kurz Vám může být užitečný systematickým základem  znalostí, který by měl být pro všechny specifické větve tchaj-ťi stejný napříč všemi styly. Co požadujeme z Vaší strany je opravdový zájem o studium pohybu, který je korektní z hlediska správné fyziologie těla a přínosný pro osobní rozvoj člověka. 

Kurz slouží k nabytí odbornosti potřebné ke získání živnostenského listu. Pro ty z Vás, kdo cvičíte v systému tradiční tchaj-ťi školy nebo linie svých mistrů, nenahrazuje náš kurz svolení mistra k výuce. 

Proč trenérská škola tchaj-ťi vznikla

slovy zakladatelky Lenky Ryškové

Investuji energii do trenérské školy proto, abych přispěla ke změně statusu tchaj-ťi ve společnosti a k jeho prezentaci v pochopitelné a lidsky přístupné rovině.

Nelíbí se mi, když si jednotlivé školy vyhrazují ultimátní právo na jedinou pravou následování hodnou tradici. Budu usilovat o to, aby se tchaj-ťi stalo dostupným cvičením v podobě, která bude odpovídat fyziologicky správnému fungování lidského těla, a aby se cvičilo v souladu s taoistickou filosofií, ze které vychází.

Tchaj-ťi je umění a může mít mnoho podob. V rámci trenérské školy budu ráda podporovat a pěstovat všechny podoby životaschopné, které budou přinášet lidem prospěch.

bottom of page