8


Nejvyšší dobro je jako voda.
Voda je dobrá tím, že prospívá bezpočtu tvorů
a s nikým nezápolí.
Je spokojena s místy, jimiž lidé pohrdají.
Proto je blízka Tau.
To dobré se při bydlení projevuje v místě,
při myšlení v hloubce,
při dávání v lásce,
při mluvení v pravdě,
při vládnutí v pořádku,
při mluvení ve způsobilosti,
při činnosti ve hodném čase.
Kdo s nikým nezápolí, zůstává bez úhony.

 

20


Odlož učenost, a budeš bez starostí.
"Ano" a "zajisté": jaký je rozdíl mezi oběma?
"Dobré" a "nedobré": jaký je rozdíl mezi oběma?
Čeho se všichni bojí,
toho (prý) nelze se nebát.
Ó zmatku, což jsme ještě nedospěli k tvému vrcholu?
Lidé světa jsou samá veselost,
jako by slavili velký svátek,
jako by stoupali počátkem jara na terasy.
Jen já jsem lhostejný
jako děťátko, které ještě po ničem nevztáhlo ručku,
jako novorozeně, které se ještě nezasmálo.
Jak se potácím sem a tam,
jako bych se neměl kam uchýlit!
Lidé světa mají nadbytek,
jenom já vypadám, jako bych byl vše ztratil.
Mé srdce, toť srdce hlupáka, věru!
Jak jsem popletený!
Lidé světa jsou samá osvěta,
jen já jsem jako v tmách.
Lidé světa jsou tak čiperní, tak sebejistí,
jen já tak sklíčený, tak těžkopádný.
Jsem zmítán, ach, jako moře!
Pln neklidu, ach, jako bych neměl, kde spočinout!
Lidé světa jsou vesměs k něčemu,
jen já jsem jalový, tak neužitečný!
Já jediný se liším od ostatních,
neboť ctím živící Matku.

 

78


Pod nebem není nic měkčího a slabšího
než voda.
Útočí-li však na tvrdé a pevné,
nic jí neodolá.
Nic ji nemůže změnit.
Že slabé vítězí nad silným
a měkké nad tvrdým,
ví každý pod nebem,
ale nikdo podle toho nejedná.
Proto praví mudřec:
Kdo na sebe bere špínu země,
stává se pánem při slavnostech půdy.
Kdo na sebe bere neštěstí země,
stává se králem říše.
Pravá slova se zdají být zvrácená.