Tchaj-t'i cchuan (tchaj-t'i, taichi, taiji) má původ v čínských bojových uměních a jeho vznik je pravděpodobně datován do 12. století. Taiji však v sobě nese čínskou moudrost lékařskou a filosofickou, která má své kořeny hluboko před naším letopočtem.

Nejčastěji uváděná legenda svázaná se vznikem taiji praví, že mnich jménem Chang San Feng (narozen v pozdním období panování dynastie Sung (960-1126)) pozoroval na dvorku boj jeřába s hadem. Jeřáb nebyl schopen nad mrštným hadem zvítězit a celý souboj byl pro Chang San Fenga zjevením principu překonání tvrdého měkkým. Vyvinul tedy systém Tchaj-t'i cchuan, který vyjadřuje principy Knihy proměn I-t´ing.


                                          Chang San Feng

                                                 Chang San Feng

Pro bojová umění celkově se používá název wushu, který zahrnuje označení technik boje beze zbraní i se zbraněmi. Bojových umění existuje široká škála, uvádí se na 400 až 800 druhů. Hlavní dělení je na vnější a vnitřní styly. Vnější, tvrdé styly, mají původ v budhistické filosofii a jejich představitelem je např. Shaolinské kung fu. Vnitřní, měkké styly, byly ovlivněny taoistickou filosofií, představitelem je práve taiji.

Taiji samotné se dělí na styly, z nichž nejznámejší jsou Chen, Yang, Wu, Sun a Hau.

Nejstarší je styl Chen, byl vyučován a chráněn jako rodinné tajemství, které se mimo členy rodiny nesmělo vyučovat.

Vznik stylu Yang je připisován Yang Lu-Cchanovi (1799-1872). O něm se traduje, že jej uchvátilo umění taiji natolik, že byv odmítnut tehdejším představitelem 14.generace rodiny Chen, mistrem Chen ChangXingem, vydával se za němého sloužícího a v noci vždy cvičil to, co pres den odpozoroval z výcviku příslušníku rodiny Chen. Po třech letech se jeho přítomnost a nabytá dovednost taiji prozradila a mistr jej přijal za žáka.


                                                      Yang Lu-Cchan

                                                         Yang Lu-Cchan

Současná podoba taiji stylu Yang je svázána s mistrem Yang Ccheng-fu (1883-1936). Byl třetím synem Yang Jien-Hou, revidoval formu svého otce do tzv. Dlouhé formy. Proslul svým "velkým stylem", jeho pohyby byly otevřené, přímé a plné.


                                                     Yang Ccheng-fu

                                                        Yang Ccheng-fu

Mezi žáky mistra Yang Ccheng-fu patřil Cheng Man-Ch'ing (1901-1975), který se svolením svého mistra vytvořil z původní dlouhé Yang sestavy 108 forem krátkou Yang sestavu o 37 formách. Posunul také důraz od bojování k vnitřní harmonizaci.


                                             Cheng Man-Ch'ing

                                                         Cheng Man-Ch'ing

Cheng Man-Ch'inguv žák Huang Xingxian (Huang Sheng-Shuan) (1910 - 1992) vytořil 5 relaxačních cvičení, propracovaný systém vzorců pro push-hands a zakomponoval Sanfeng Quaiquan (Quick Fist) - rychlou bojovou formu ze starých kořenů.


                                                          Huang Xingxian

                                                              Huang Xingxian