Push hands (tlačící ruce nebo také tuej-shou) se nazývá párové cvičení, pomocí kterého se učíme vyrovnávat s vnější silou při zachování všech taiji principů. Zůstat uvolněný a v rovnováze, zatímco se nás dotýká a působí silou človek, který může být i v pohybu, není snadné. Učíme se zde dovednosti neutralizace vnější síly, naslouchání energii partnera, přilepení, spojení, následování a dalším.

Cvičení tuej-shou je neoddělitelnou součástí taiji, protože prověřuje v párovém kontaktu správnost naší formy. Bez tuej-shou pohyby ve formě nenabudou patřičnou plnost, správnou energii a význam.