PDF
Tisk
Email

Názvy pohybů Cheng Man-ch'ingovy formy

No. 1 Preparation/Yu Pei Shi/Příprava
No. 2 Beginning/Ch'i Shi/Začátek
No. 3a Grasp the Sparrows Tail - Ward Off with Left Hand/Lan Chueh Wei, Ts'o P'eng/Pohlazení ptačího ocasu - Zachycení levou rukou
No. 3b Grasp Sparrow's Tail - Ward Off Right/Lan Chueh Wei, Y'u P'eng/Pohlazení ptačího ocasu - Zachycení pravou rukou
No. 3c Grasp Sparrow's Tail - Roll Back/Lan Chueh Wei, Lu/Pohlazení ptačího ocasu - Zatažení
No. 3d Grasp Sparrow's Tail - Press/Lan Chueh Wei, Chi/Pohlazení ptačího ocasu - Stisknutí
No. 3f Grasp Sparrow's Tail - Push/Lan Chueh Wei, An/Pohlazení ptačího ocasu - Odtlačení
No. 4 Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič
No. 5 Lift Hands/T'i Shou/Pozvednutí rukou
No. 6 Shoulder Strike/K'ao/Úder ramenem
No. 7 White Crane Spreads its Wings/Pai Hao Liang Ch'ih/Bílý jeřáb rozkládá křídla
No. 8 Brush Knee - Left and Twist step/Ts'o Lou Hsih Yao Pu/Ometení kolene-levé a stočený krok
No. 9 Play Lute/Guitar/hou Hui P'i Pa/Hráč na loutnu
No. 10 Brush Knee - Left and Twist Step/Ts'o Lou Hsih Yao Pu/Ometení kolene - Levé
No. 11 Step Forward, Deflect, Intercept and Punch/Chin Pu, Pan Lan Ch'ui/ Krok vpřed, Odklonění, Zachycení a úder pěstí
No. 12 Withdraw and Push/ju Feng Szu Pi/Stáhnutí a odtlačení
No. 13 Crossing Hands/Shih Tzu Shou/Zkřížení rukou
No. 14 Embrace Tiger and Return to Mountain/Pao Hu Kuei Shan/Obejmutí tygra a Návrat do hor
No. 15 Roll Back/Lu/Zatažení
Press/Chi/Stisknutí
Push/An/Odtlačení
No. 16 Diagonal Single Whip/Shieh Tan Pien/Diagonální jednoduchý bič
No. 17 Fist Under Elbow/Chou Ti Kan Ch'ui/Pěst pod loktem
No. 18a Repulse The Monkey - Right/Tao Nien Hou Y'u Shih/Odstrčení opice - pravá
No. 18b Repulse The Monkey - Left/Tao Nien Hou Ts'o Shih/Odstrčení opice - levá
No. 18c Repulse The Monkey - Right/Tao Nien Hou Y'u Shih/Odstrčení opice - pravá
No. 19 Diagonal Flying Posture/Hsieh Fei Shih/Šikmý let
No. 20a Wave Hands Like Clouds - Right(Y'u Yun Shou)Přenášení rukou lehkých jako mraky - pravá
No. 20b Wave Hands Like Clouds - Left(Ts'o Yun Shou)Přenášení rukou lehkých jako mraky - levá
No. 20c Wave Hands Like Clouds - Right/Y'u Yun Shou/bPřenášení rukou lehkých jako mraky - pravá
No. 21 Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič
No. 22 Snake Creeps Down/Tan Pien Hsia Shih/Plazící se had - jednoduchý bič nízký postoj
No. 23a Golden Pheasant Stands on Left Leg/Chin Chi Tu Li Shih/Zlatý kohout na levé noze
No. 23b Golden Pheasant Stands on Right Leg/Chin Chi Tu Li Ts'o Shih/Zlatý kohout na pravé noze
No. 24a Seperation of Right Foot/Y'u Fen Chio/Oddělení pravé nohy
No. 24b Seperation of Left Foot/Ts'o Fen Chio/Oddělení levé nohy
No. 25 Turn and Strike With Heel/Chuan Shen Teng Chio/Otočení a kop patou
No. 26 Brush the Left and Right Knee/Ts'o Y'u Lou Hsih/Ometení levého a pravého kolene
No. 27 Step up and Strike with Fist/Chin Pu Tsai Chui/Vykročení a úder pěstí
No. 28 Grasp the Sparrows Tail/Lan Chueh Wei/Pohlazení ptačího ocasu
Roll Back/Lu/Zatažení
Press/Chi/Stisknutí
Push/An/Odtlačení
No. 29 Diagonal Single Whip/Shieh Tan Pien/Diagonální jednoduchý bič
No. 30a Fair Lady at The Shuttle (1)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 1 (Tkadlena)
No. 30b Fair Lady at The Shuttle (2)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 2 (Tkadlena)
No. 30c Fair Lady at The Shuttle (3)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 3 (Tkadlena)
No. 30d Fair Lady at The Shuttle (4)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 4 (Tkadlena)
No. 31 Grasp the Sparrows Tail/Lan Chueh Wei/Pohlazení ptačího ocasu
No. 32 Diagonal Single Whip/Shieh Tan Pien/Diagonální jednoduchý bič
No. 33 Snake Creeps Down/Tan Pien Hsia Shih/Plazící se had - jednoduchý bič nízký postoj
No. 34 Step Up To Seven Stars of The Dipper/Shang Pu Ch'i Hsing/Vykročení do sedmi hvězd Velkého vozu
No. 35 Step Back To Ride The Tiger/T'ui Pu K'ua Hu/Couvnutí a osedlání tygra
No. 36 Turn Around with Lotus Kick/Chuan Shen Pai Lien T'ui/Otočení s lotosovým kopem
No. 37 Bend the Bow to Shoot The Tiger/ Napnutí luku na tygra
No. 38 Step forward, deflect, intercept and punch/ Krok vpřed, Odklonění, Zachycení a úder pěstí
No. 39 Withdraw and Push/ju Feng Szu Pi/Stáhnutí a odtlačení
No. 40 Crossing Hands/Shih Tzu Shou/Zkřížení rukou
No. 41 Conclusion, stillness/Wu Chi/Závěr