7 relaxačních cvičení

Prvních pět relaxačích cvičení vytvořil mistr Huang Sheng-Shyan (1910-1992). Jelikož se jedná o opakující se pohyby, které jsou poměrně jednoduché (nedělají se kroky, pohybují se pouze paže a trup), má cvičící prostor pro vnitřní soustředění a práci. Mistr Huang do 5 relaxačních cviků promítl své celoživotní zkušenosti a poznání a vytvořil tak koncentrované cvičení obsahující základní principy taiji.

Šestý a sedmý relaxační cvik přidal mistr Jeng, jeden z prvních žáku mistra Huanga. Cviky jsou výborné pro uvolnění kyčlí a beder.

Zdokonalování dosažené praktikováním sedmi relaxačních cviků se zřetelně promítá do cvičení formy a tuej-shou.