Co cvičíme

Základní praxí v taichi je cvičení formy, v našem případě sestavy Yang 37 forem, nicméně protože správné postavení těla a způsob pohybu v kombinaci s prováděním formy vyžaduje velkou pozornost, cvičíme několik průpravných cvičení, která nám poslouží jako jednoduché nástroje k uvolnění kloubů, k přítomnosti většího vědomí v těle, ke koncentraci mysli, vnímání pohybu a pro lepší dýchání.

Praxe je vystavěna postupně tak, aby začátečníci budovali základy dobré struktury těla a průpravy ke cvičení a pokročilejší mohli kultivovat své dovednosti podle vlastní inklinace.

Našim záměrem je cvičit taichi co nejvěrnější odkazu taichi klasiků, tzn. klasických taichi textů mistrů Chang San-fenga, Wang Tsung-yueha, Wu Yu-hsianga a písní neznámých autorů, které jsou považovány za základní texty taichi stylu Yang.

Současně chceme cvičit taichi v podobě přístupné a užitečné pro kohokoli, kdo má dobrý úmysl starat se o své tělo, a pěstovat zdravý pohyb a klidnou mysl.

Na kurzech cvičíme:

 .

..

ROZCVIČKU: uvolňování kloubů, protahování, jednoduché uvolňovací cviky pro ramena, pánev a záda.

Zaměřujeme se specificky také na stretching svalů kolem ramen, mezi lopatkami a na hrudníku - tedy těch, které nejvíce trpí sezením u počítače. Věnujeme se také protahování svalů a šlach nohou, protože v taichi nohy hodně používáme a "nohy jsou druhé srdce", praví čínská medicína.

  ..  
  ..

ČCHI KUNG (QI GONG):

Osm kusů brokátu. Sestava osmi cviků snad s nejdelší dochovanou historií. Jednoduché pohyby napomáhají zlepšení tělesné pozice a zlepšení dýchání. Každý cvik má svůj účel a svou nápomocnost určité tělesné funci či orgánu (posilování ledvin, masírování orgánů břišní dutiny, regulace krevního tlaku ad.), cviky jsou výborné pro začátečníky.

Čchi kung draka (výborný na páteř)

jednoduchá čchi kungová dýchací cvičení pro harmonizaci plynutí energie v těle, nápomocná pro činnost vegetativní nervové soustavy, uvolňování páteře ad.

  ..  

 

 

..

MACCOHO - orgánovou sestavu k protažení základních meridiánových drah

  ..  
  ..

7 RELAXAČNÍCH CVIČENÍ - které nám jsou neocenitelnou učební pomůckou pro studium principů taiji. Autorem prvních pěti z nich je mistr Huang Sheng Shyan, který je sestavil koncem minulého století, nedávno k nim přibyla další dvě relaxační cvičení, která doplnil mistr Jeng z Taiwanu. Jsou báječná na uvolnění kyčlí a spojení horní a dolní části těla. více

  ..  

 

..

 

SESTAVU 37 FOREM

Cvičení sestavy napomáhá cirkulaci energie v těle a je výbornou komplexní péčí o naši strukturu, prohýbání kloubů, harmonizaci energie v těle a propojení úrovní našeho bytí (těla, mysli a pocitů).

Cvičíme styl Yang, sestavu 37 forem. Profesor Cheng Man-ch'ing tuto formu sestavil z původní dlouhé Yang formy (108 forem), kterou praktikoval se svým učitelem, slavným Yang Cheng-Fu. Ve zkrácené formě Cheng Man-Ch'ing posunul důraz od bojování k vnitřní harmonizaci.

Na začátečnickém kurzu se naučíte 1. část sestavy 37 forem.

  ..  

 .

..

párová cvičení PUSH HANDS, ale nejen ta (cvičí pokročilejší)

Součástí cvičení jsou push hands, ve kterých trénujeme principy taiji v kontaktu s partnerem. Pomáhají nám v umění naslouchat vlastní i partnerově energii, sledovat míru uvolněnosti v interakci s partnerem a ukazují všemožné reakce a pocity, které při kontaktu s druhými žijeme v běžném životě. Push hands nám umožňují si užít cvičení podle našeho temperamentu, nikdy však s použitím síly.

  ..  

 

..

statické pozice

umožňují hledání správné struktury těla

napomáhají spojení mysli a těla

poskytují energetickou výživu těla

 

  ..  
  ..

KLID MYSLI

formou pohybu i meditace

  ..

 

 

  ..

SESTAVU S MEČEM 108 FOREM (pro pokročilejší)

přináší nový rozsah pohybů a rozšíření naší čchi do užití meče, sestava je krásná a nese v sobě energii ohně

Cvičení jsou určena pro každého bez omezení věku a fyzické kondice. Není třeba se obávat, že byste cvičení nezvládali a nestačili ostatním. V taiji ducha souteživosti a porovnávání nepěstujeme.

Základem našeho přístupu ke cvičení je Cheng Man-ch'ingovo rčení "Postupně, postupně..."

  ..

 

 

..

 

mimo jiné také pijeme čaj

 

  ..

 

  .

 

a učíme se, nijak programově, laskavému vnímání světa

_________________________________________________________________