Hledání vhodného stylu cvičení

Lenka Ryšková

Rozhodně oroduju za to, abyste hledali, který druh cvičení a který druh taichi je pro vás vhodný. Nemluvím samozřejmě o polétavosti, kterou někteří trpí a která je následkem nedostatečné trpělivosti a schopnosti do hloubky studovat jeden systém. Mluvím o potřebě najít „svůj šálek čaje“. Protože systém, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám a vašemu naturelu, vám taky nejvíce pomůže a budete v něm moci udělat největší pokrok. 
Mezi učiteli a větvemi taichi, které jsou dostupné, existuje řada variací, a to nejen ve smyslu různých stylů (např. chen, yang, wu). I jeden styl má spoustu možností, odlišností. 
Dbejte na to, aby daný učitel dodržoval instrukce taichi klasiků, a pak hledejte, co vás nejvíce oslovuje.
Každý člověk je jiný a každý člověk bude tedy mít svůj vlastní projev energie. Je to v pořádku a není na tom nic špatně ani dobře. Někomu více sedí Gershwinova Rhapsody in blue v podání Bernsteina, někomu více sedne Vladimír Askhenazy. Mezi tisíci alty jich vás osloví několik a možná jeden tak, že se vás přesně takhle rezonance dotkne a oblaží vás jako žádná jiná. Podporuji hledání a fandím všem, kteří hledají, v čem se cítí být nejvíce doma. Věřím, že člověk potká, co potkat má.
Na to, abyste poznali, co vám sedí, potřebujete možná čas. 
Pokud na mé hodiny budete chodit půl roku a budete se vnitřně ošívat, jestli tohle opravdu máte zapotřebí, je na místě buď si pohovořit nebo zkusit jiného učitele. Fandím nacházení dobrých rezonancí.

červenec 2009

 

_________________________________________________________________________________

PDF Tisk Email

NEBE, ZEMĚ A ČLOVĚK
Jane Faigao
Při sezení v meditaci míří hlava k nebi a kostrč k zemi. Ve vztahu člověka ke všemu ostatnímu nastává jemný posun. Totéž platí ve cvičení T’ai-chi ch’uan. Když přesunu váhu na pravou nohu a mám vrcholek hlavy v jedné linii s patou chodidla a s nebem nade mnou, nastane jemný posun v mém vztahu ke světu.
Zrozením na tento svět začíná náš vztah s nebem a zemí. Je dána naše fyzická poloha na této planetě. Nebe – země - člověk. Sezení v meditaci a T’ai-chi ch’uan tento vztah maximalizuje, dělá ho silnějším, přímějším, hlubším. Můj učitel, Cheng Man-ch’ing, říkával: “Půjčte si trochu energie od nebe. Nebi to vadit nebude. Samo má energie spoustu. Půjčte energii od země. Země má energie spousty.” Takto dostanete trochu energie od obou a stanete se silnějšími na těle, mysli a duchu.

20.1. 2001
Content provided by Bataan Faigao at bfaigao@csd.net


_____________________________________________________________________


Úvaha srpen 2007, Lenka Ryšková

Wolf Lowenthal ve své knize "Nic vám netajím" začíná kapitolu Úvod větou: "Můj učitel, Čeng Man-čching, zemřel v roce 1975, ale ještě dnes se zdráhám na jeho smrt pomyslet." Četla jsem tuto knihu mnohokrát, k této první větě se vracím poslední dobou často.

Není to jen umění taiji, které schází těm, kteří Cheng Man-ch'inga znali. Jak mohu vnímat z různých zdrojů na něj upomínajících, jeho žáci jej postrádají jako bytost, ke které se mohli upínat, a která představovala vertikálu sahající k nebesům, jaké dnes málokdo dosáhne. Já osobně jsem se s jeho ušlechtilým bytím setkala pouze prostřednictvím knih a videonahrávek, přesto je pro mne ukazatelem směru, jako nikdo jiný.

Filosofický základ profesora Cheng Man-ch'inga spočíval ve studiu čínských klasiků - Konfucia a Lao'c. Ke sklonku života Cheng Man-ch'ing říkával, že Konfucius je mu bližší, protože učí způsobu, jak být člověkem a žít s lidmi. Tato tendence je souhlasná s profesorovým vyjádřením, že kdyby si měl vybrat z pěti umění (tchaj-ti-cchuan, malířství, kaligrafie, poezie a lékařství) jen jedno, bylo by to tchaj-ti-cchuan "pro způsob, jak ti tchaj-ti umožňuje být s lidmi".

Podobně směřujícím odkazem profesorova způsobu bytí je jeho myšlenka, že se nechce stát žijícím Budhou, že vše, po čem touží, je stát se lidskou bytostí. V jeho pojetí "bytí lidskou bytostí" má zcela specifický význam daný konfuciánskou filosofií, přesněji pojmem "Chung Yung". Ten vyjadřuje učení, jak být člověkem ve smyslu naplnění humanity a spravedlnosti. Laskavosti a velkomyslnosti. Rovnováhy. Úvahy o Tau člověka nejsou předmětem tohoto textu, zde mi postačí vyjádření Cheng Man-ch'ingovy inklinace ke zušlechťování, kultivaci lidskosti upřednostněná směřování k dokonalosti ve smyslu Taa nebes a neosobnosti.

Vnímám vzácnost profesora Cheng Man-ch'inga v jeho způsobu bytí. V dnešní době moderních zbraní a civilizací modulovaného způsobu života vidím jako hlavní cíl studia umění taiji v práci na zušlechtování způsobu bytí člověkem.

 

 

"Professor Cheng's greatest teaching was about love, friendship, and family. Many people came to his school in New York to learn how to fight; what he taught them, whether they learned it or not, was how to love." (z webových stránek Rocky Mountain T'ai-chi Ch'uan Foundation, Inc., Colorado, US)