Taichi Asociace ČR si klade za cíl provozovat cvičení taichi a energetických zdravotních cvičení.

 

Kromě pravidelných cvičení pro všechny věkové skupiny organizujeme trenérskou školu taichi jako otevřené vzdělávání pro všechny zájemce o taichi bez rozdílu stylů.
Jako srozumitelnou platformu bereme pojetí lidského těla z hlediska současné fyzioterapie. Chceme fungovat synergickým způsobem. Tchaj-ťi jako princip vycházející z jednoty chceme vyjadřovat v přijetí projevů mnohosti, které se doplňují a vyvažují.

 

Naše vlastní cvičení představuje styl Yang. Jako každá škola, má i ta naše své učitele a vzory, jež ztělesňují tradici, kterou následujeme. Mistři a učitelé představují živoucí linii a ryzost předání a mají naši oddanou úctu. Přesto máme na paměti, že principy, ze kterých umění taiji vychází, jsou větší než kterýkoli z jejich nositelů. Chceme proto usilovat o co nejpoctivější přístup ve smyslu věrnosti taichi klasikům a principům, nechceme ulpívat na představě, že kterýkoli mistr či učitel či směr cvičení je ten jediný správný. Máme rádi Tao, neboť ono je veliké a smyšlenky o vyvyšování v něm nemají žádný význam.