Cvičení pro děti podporuje


pondělí úterý středa čtvrtek.            
       

16.15 – 17.00

Malí bojovníci

(4-7 let)

Paul, Pavlína

16.00 - 16.45

Malí bojovníci - bojové hry

(8–13 let)

rodiče vítáni

Veronika, Paul

 

16.15 - 17.00

Malí bojovníci

(4-7 let)

Paul, Lenka


MALÍ BOJOVNÍCI 4 - 7 let, ARHA

Pondělky a/nebo čtvrtky 16.15 - 17.00 

 

pondělky 13.1. - 15.6.2020

21 lekcí 2.250 Kč

necvičíme 24.2. a 13.4.2020

 

čtvrtky 30.1. - 18.6.2020

19 lekcí 2.050 Kč

necvičíme 28.2. a 9:4.2020

 

cena 2x týdně 3.300 Kč

 

Kde: Studio Arha, V. P. Čkalova 26, Praha 6 - Dejvice

Cvičení inspirované taichi a systemou zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy,  bojové prvky.

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme mírně posilovat a cvičit současně s dechem. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let. 

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.

Lektoři: Paul Renall, Pavlína Porazilová, Lenka Ryšková

 

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz 


MALÍ BOJOVNÍCI 8 - 13 let, ARHA

Úterky 16.00- 16.45 (10.9. - 28.1. 2020, necvičíme 29.10, 18 lekcí)

Kde: Studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6 - Dejvice

Cvičení inspirované systemou zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy,  bojové prvky.

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme mírně posilovat a cvičit současně s dechem. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let. 

 

Bojový aspekt cvičení nespočívá v kuchařkovitých návodech na sebeobranu, ale v zážitkových hrách testujících uvolněné reakce, zachování klidu, v zakoušení funkčního těla, na které se můžeme spolehnout. Děti získají sebejistotu, zakusí oporu v dospělých i vlastní obratnost.

 

Lektor: Veronika Čihulková, Paul Renall

Cena: předplatné 1.950 Kč 18 lekcí, cena jednotlivé lekce 130 Kč pro děti, v případě účasti rodiče 150 Kč pro rodiče a dítě, sourozenci - umenšené předplatné

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz 
KURZY TAICHI A KUNG FU PRO DĚTI

aktuálně se kurz nekoná

   
   

POPIS CVIČENÍ:

TAICHI HROU - PRO MALÉ KUNG FU PANDY (4 - 7 let)

Lektorky: Mgr. Lenka Ryšková

Cvičení kung fu má pro děti přínos fyzický:

• lepší tělesná kondice a flexibilita
• zlepšení koordinace 
• lepší rovnováha a pohyblivost

a je také pozitivně nápomocné v oblasti  psychické a emocionální:

• umění obstát při konfliktu
• stanovování a dosahování cílů
• sebedůvěra
• disciplína


Lepší koncentrace dětem pomůže při učení ve škole a sebedůvěra, kterou získají tím, že se naučí taiji dovednostem, jim vylepší “sociální skóre”. Obstát v kolektivu je zkouška, které jsou děti vystavovány v průběhu zařazování a hledání si svého místa mezi druhými v průběhu školních let neustále. Je dobré, když jsou pro to vybaveny přiměřeně stabilním sebevědomím, odvahou řešit případné konflikty především přátelskou cestou, což v první řadě předpokládá, že si děti vyzkouší, že to jde, že mají dovednost a sílu zvládnout leccos bez ustrašenosti nebo přehnané agrese. Umění soustředit se, uklidnit, dobrá koordinace a zkušenost, že leccos zvládnu, je pro děti dobrou výbavou.

Trénujeme především rovnováhu a koordinaci.

Výuka v kurzu probíhá organizovaně tak, aby se děti učily disciplíně, vše ale v jednoznačně přátelském duchu, aby se děti učily s radostí a hrdostí na své dovednosti, které získaly opravdovou snahou.

Věříme, že taiji a kung fu může dětem pomoci nejen k přímému postoji na těle, ale i na duchu.

Netrénujeme děti k účasti na soutěžích ani v pěstních soubojích, výuka je vedena čistě pro rozvoj a poznání jejich potenciálu a ve vzájemné kamarádské podpoře společného snažení s ostatními dětmi.

Děti z tohoto cvičení mohou navázat na kurzy starších dětí - Wundang Kung fu s Otakarem Chocholou.

 

WUDANG KUNG FU PRO DĚTI 8 - 13 let/ve spolupráci se školou Plující oblaka

Učitelé:
Ing.arch.Otakar Chochola - studiu vnitřních stylů Qi Gong, Tai Ji Quan a dalších se věnuje přes 14 let. Poslední 4 roky studoval v tradiční taoistické wudang kung fu akademii v Číně ve Wudangu, kde se stal pokračovatelem 16. generace San Feng Pai.

 

Co je Wudang kung fu?
Je to souhrn cvičení sestavených taoistickými mistry a datuje se od 1. tis našeho letopočtu. Hlavním mottem je kultivace vlastní osobnosti, dosažení lepšího a pevnějšího zdraví a osvojení si bojových dovedností. Staří mistři odezírali z přírody, kde studovali pohyby zvířat a jejich sílu. Wudangské bojové umění má několik zásad :

1) Odstranění tvrdosti z těla. Tvrdost do těla nepatří a způsobuje mu problémy. Provádí se pomocí strečinku a studiem forem Tai Ji, Qi Gong a dalších.

2) Následné zpevnění. Je nutné pro ochranu těla, pružnost, sílu a odolnost. Provádí se procvičováním základních dovedností – kopy, skoky, údery, chůze ve speciálních postojích, statické pozice a výdrže v nich.

3) Bojová dovednost, flexibilita a koordinace. Užitečná pro zdravé sebevědomí, odbourání strachu, nalezení vnitřní rovnováhy a klidu. Provádí se pomocí studia základních sestav – forem.

4) Harmonizace osobnosti. Je důležitá pro řešení každodenních problémů a zvládání zátěžových situací. Provádí se praxí meditace – vsedě, vestoje a při cvičení sestav Qi Gong a pomocí dechových cvičení.

Při práci s dětmi preferujeme zpočátku učení formou hry a příběhu, aby se postupně cvičila a prohlubovala pozornost a koncentrace a vytvářela schopnost kázně. Postupně a podle úrovně žáků přidáváme na zátěži. Studium tradičního kung fu je životní filosofií a je spjato s etickými zásadami. Není kurzem sebeobrany, pěstních zápasů nebo kurzem wrestlingu. Prohlubuje životní hodnoty a je praktické pro zvýšení schopnosti : koncentrace, koordinace, kázně, sebedůvěry, emoční rovnováhy, překonávání lenosti a zdolávání překážek v životě.

Cvičení má hlubokou tradici a linii taoistických mistrů, kteří si jej předávali studiem v chrámech. Není tak prudké jako Shaolin kung fu, které generuje explozivní sílu, používá více švih a tažený pohyb s důrazem na pochopení účelu pohybu vzhledem k proudění energie QI v těle.