Cvičení pro děti podporuje


pondělí úterý středa čtvrtek
       

16.15 – 17.00

Taichi pro malé bojovníky a bojovnice (6-9 let)

16.00 - 16.45

Pohybovky - bojové hry pro rodiče s dětmi (6–9 let)

 

16.30 - 17.15

Taichi hrou - pro malé kung fu pandy (4-7 let)


TAICHI PRO MALÉ BOJOVNÍKY A BOJOVNICE, ARHA

Pondělky 16.15 - 17.00  (29.1.-18.6., 18 lekcí, necvičíme 12.2., 2.4., 7.5.)

Kde: Studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6 - Dejvice

Cvičení inspirované taichi a systemou zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy,  bojové prvky.

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme mírně posilovat a cvičit současně s dechem. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let. 

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.

Lektoři: Mgr. Lenka Ryšková, Paul Renall

Cena: pololetní předplatné 1.500 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz , 606 643 873


POHYBOVKY - BOJOVÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI (6-9 let), ARHA

Úterky 16.00 - 16.45 (30.1.-19.6., 18 lekcí, necvičíme 13.2., 1.5., 8.5.)

Kde: Studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6 - Dejvice

Cvičení pro děti a rodiče, mohou chodit i děti bez rodičů, hry s bojovými prvky, průpravná cvičení pro dobře funkční tělo a nepanikaření v konfliktech.
Cvičíme pro posílení těla, učíme se vyrovnávat se stresem za pomoci dechu, zlepšujeme koordinaci a rovnováhu. 

Bojový aspekt cvičení nespočívá v kuchařkovitých návodech na sebeobranu, ale v zážitkových hrách testujících uvolněné reakce, zachování klidu, v zakoušení funkčního těla, na které se můžeme spolehnout. Děti získají sebejistotu, zakusí oporu v dospělých i vlastní obratnost.

RODIČE, POJĎTE SI ZACVIČIT A STRÁVIT S DĚTMI SMYSLUPLNÝ ČAS.

Lektoři: Mgr. Lenka Ryšková, Paul Renall

Cena: pololetní předplatné 1.600 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz , 606 643 873


TAICHI HROU - PRO MALÉ KUNG FU PANDY 4 - 7 let, ARHA

Čtvrtky 16.30- 17.15

Kde: Studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6 - Dejvice

Taichi pro děti je cvičení, při kterém se děti učí koordinaci, zlepšují rovnováhu, posilují a protahují tělo a fyzickými dovednostmi získávají sebejistotu. Prohlubuje se také spojení s přírodou a zvířátky, protože taichi je přírodou inspirované a často ji napodobuje.

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, několik základních kopů, budeme trénovat výskoky, stabilitu a orientaci v prostoru. Mírné posilování přinese dětem nejen silnější tělo, ale také schopnost soustředit se. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let.

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.

Některá cvičení jsou doprovázena říkankami, které rytmičností napomáhají pohybu.

Lektorka: Mgr. Lenka Ryšková

Cena: pololetní předplatné 1.500 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz, 606 643 873


WUDANG KUNG FU PRO DĚTI 8 - 13 let

Kdy: aktuálně se nekoná

Kde: centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

Při práci s dětmi preferujeme zpočátku učení formou hry a příběhu, aby se postupně cvičila a prohlubovala pozornost a koncentrace a vytvářela schopnost kázně. Postupně a podle úrovně žáků přidáváme na zátěži. Studium tradičního kung fu je životní filosofií a je spjato s etickými zásadami. Není kurzem sebeobrany, pěstních zápasů nebo kurzem wrestlingu. Prohlubuje životní hodnoty a je praktické pro zvýšení schopnosti : koncentrace, koordinace, kázně, sebedůvěry, emoční rovnováhy, překonávání lenosti a zdolávání překážek v životě.

Lektor: Ing.arch. Otakar Chochola

více na www.plujicioblaka.cz


KURZY TAICHI A KUNG FU PRO DĚTI

   
   

POPIS CVIČENÍ:

TAICHI HROU - PRO MALÉ KUNG FU PANDY (4 - 7 let)

Lektorky: Mgr. Lenka Ryšková

Cvičení kung fu má pro děti přínos fyzický:

• lepší tělesná kondice a flexibilita
• zlepšení koordinace 
• lepší rovnováha a pohyblivost

a je také pozitivně nápomocné v oblasti  psychické a emocionální:

• umění obstát při konfliktu
• stanovování a dosahování cílů
• sebedůvěra
• disciplína


Lepší koncentrace dětem pomůže při učení ve škole a sebedůvěra, kterou získají tím, že se naučí taiji dovednostem, jim vylepší “sociální skóre”. Obstát v kolektivu je zkouška, které jsou děti vystavovány v průběhu zařazování a hledání si svého místa mezi druhými v průběhu školních let neustále. Je dobré, když jsou pro to vybaveny přiměřeně stabilním sebevědomím, odvahou řešit případné konflikty především přátelskou cestou, což v první řadě předpokládá, že si děti vyzkouší, že to jde, že mají dovednost a sílu zvládnout leccos bez ustrašenosti nebo přehnané agrese. Umění soustředit se, uklidnit, dobrá koordinace a zkušenost, že leccos zvládnu, je pro děti dobrou výbavou.

Trénujeme především rovnováhu a koordinaci.

Výuka v kurzu probíhá organizovaně tak, aby se děti učily disciplíně, vše ale v jednoznačně přátelském duchu, aby se děti učily s radostí a hrdostí na své dovednosti, které získaly opravdovou snahou.

Věříme, že taiji a kung fu může dětem pomoci nejen k přímému postoji na těle, ale i na duchu.

Netrénujeme děti k účasti na soutěžích ani v pěstních soubojích, výuka je vedena čistě pro rozvoj a poznání jejich potenciálu a ve vzájemné kamarádské podpoře společného snažení s ostatními dětmi.

Děti z tohoto cvičení mohou navázat na kurzy starších dětí - Wundang Kung fu s Otakarem Chocholou.

 

WUDANG KUNG FU PRO DĚTI 8 - 13 let/ve spolupráci se školou Plující oblaka

Učitelé:
Ing.arch.Otakar Chochola - studiu vnitřních stylů Qi Gong, Tai Ji Quan a dalších se věnuje přes 14 let. Poslední 4 roky studoval v tradiční taoistické wudang kung fu akademii v Číně ve Wudangu, kde se stal pokračovatelem 16. generace San Feng Pai.

 

Co je Wudang kung fu?
Je to souhrn cvičení sestavených taoistickými mistry a datuje se od 1. tis našeho letopočtu. Hlavním mottem je kultivace vlastní osobnosti, dosažení lepšího a pevnějšího zdraví a osvojení si bojových dovedností. Staří mistři odezírali z přírody, kde studovali pohyby zvířat a jejich sílu. Wudangské bojové umění má několik zásad :

1) Odstranění tvrdosti z těla. Tvrdost do těla nepatří a způsobuje mu problémy. Provádí se pomocí strečinku a studiem forem Tai Ji, Qi Gong a dalších.

2) Následné zpevnění. Je nutné pro ochranu těla, pružnost, sílu a odolnost. Provádí se procvičováním základních dovedností – kopy, skoky, údery, chůze ve speciálních postojích, statické pozice a výdrže v nich.

3) Bojová dovednost, flexibilita a koordinace. Užitečná pro zdravé sebevědomí, odbourání strachu, nalezení vnitřní rovnováhy a klidu. Provádí se pomocí studia základních sestav – forem.

4) Harmonizace osobnosti. Je důležitá pro řešení každodenních problémů a zvládání zátěžových situací. Provádí se praxí meditace – vsedě, vestoje a při cvičení sestav Qi Gong a pomocí dechových cvičení.

Při práci s dětmi preferujeme zpočátku učení formou hry a příběhu, aby se postupně cvičila a prohlubovala pozornost a koncentrace a vytvářela schopnost kázně. Postupně a podle úrovně žáků přidáváme na zátěži. Studium tradičního kung fu je životní filosofií a je spjato s etickými zásadami. Není kurzem sebeobrany, pěstních zápasů nebo kurzem wrestlingu. Prohlubuje životní hodnoty a je praktické pro zvýšení schopnosti : koncentrace, koordinace, kázně, sebedůvěry, emoční rovnováhy, překonávání lenosti a zdolávání překážek v životě.

Cvičení má hlubokou tradici a linii taoistických mistrů, kteří si jej předávali studiem v chrámech. Není tak prudké jako Shaolin kung fu, které generuje explozivní sílu, používá více švih a tažený pohyb s důrazem na pochopení účelu pohybu vzhledem k proudění energie QI v těle.