Pravidelná cvičení dospělí  - pokračovací kurzy od září 2019

pondělí úterý středa čtvrtek pátek
         
         
 

17.45 - 19.00

mírně pokročilí

Arha/Lenka

 

17.45 - 19.00

začátečníci

a mírně pokročilí

Arha/Lenka

 
         
   

18.30 - 20.00

pokročilí

Petřiny/Lenka

   

KURZY POKRAČOVACÍ od září 2019

Do všech kurzů můžete nastoupit i po jejich začátku. V případě pozdějšího nástupu do kurzu doplatíte adekvátní poměrnou část kurzovného.

Neúčast si můžete nahradit v kterékoli jiné hodině.

Při docházce 2x týdně předplatné 2.400 Kč nebo jednotlivě doplácíte za další hodinu 50 Kč.

.

 

ÚTERKY 17.45 - 19.00, (8.1. - 26.3. 2019, 11 lekcí, necvičíme 5.3.)
Kurz ČCHI KUNG A TAICHI pro mírně pokročilé , Arha, Praha 6 - Dejvice

Kurz pokračovací, určený pro absolventy kurzů pro začátečníky.

Cena: předplatné 1.650 Kč (11 lekcí), 170 Kč/jednotlivá lekce.

Kde: studio Arha, V.P.Čkalova 26, Praha 6

.

STŘEDY 19.00 - 20.15 (9.1. - 27.3. 2019,  12 lekcí)
Kurz ČCHI KUNG A TAICHI pro pokročilé , Rodinné centrum U hrošíka, P6 - Petřiny

Kurz pokračovací, určený pro absolventy kurzů pro začátečníky.

Cena: předplatné 1.800 Kč (12 lekcí), samostatně 170 Kč/lekce

Kde: U hrošíka, Na okraji 41, Praha 6 - Petřiny (www.mc-cisarka.cz)

 

 


 

pondělí

18.00 - 19.15

 

úterý

17.45 - 19.00

středa

19.00 - 20.15

čtvrtek

19.10 - 20.40

 OBSAH CVIČENÍ  forma + párová cvičení   forma + meditace forma + statické pozice forma + statické pozice + dechová cvičení
  pondělí 18.00 - 19.15   úterý 17.45 - 19.00 středa 19.00 - 20.15 čtvrtek 17.45 - 19.00 čtvrtek 19.10 - 20.40
No. 1 Preparation/Yu Pei Shi/Příprava
No. 2 Beginning/Ch'i Shi/Začátek (1)
           
No. 3a Grasp the Sparrows Tail - Ward Off with Left Hand/Lan Chueh Wei, Ts'o P'eng/Pohlazení ptačího ocasu - Zachycení levou rukou (1)            
No. 3b Grasp Sparrow's Tail - Ward Off Right/Lan Chueh Wei, Y'u P'eng/Pohlazení ptačího ocasu - Zachycení pravou rukou (1)            
No. 3c Grasp Sparrow's Tail - Roll Back/Lan Chueh Wei, Lu/Pohlazení ptačího ocasu - Zatažení
No. 3d Grasp Sparrow's Tail - Press/Lan Chueh Wei, Chi/Pohlazení ptačího ocasu - Stisknutí
No. 3f Grasp Sparrow's Tail - Push/Lan Chueh Wei, An/Pohlazení ptačího ocasu - Odtlačení (1)
           
No. 4 Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič (1)            
No. 5 Lift Hands/T'i Shou/Pozvednutí rukou
No. 6 Shoulder Strike/K'ao/Úder ramenem (1)
           
No. 7 White Crane Spreads its Wings/Pai Hao Liang Ch'ih/Bílý jeřáb rozkládá křídla (1)            
No. 8 Brush Knee - Left and Twist step/Ts'o Lou Hsih Yao Pu/Ometení kolene-levé a stočený krok (1)            
No. 9 Play Lute/Guitar/hou Hui P'i Pa/Hráč na loutnu (1)            
No. 10 Brush Knee - Left and Twist Step/Ts'o Lou Hsih Yao Pu/Ometení kolene - Levé (1)            
No. 11 Step Forward, Deflect, Intercept and Punch/Chin Pu, Pan Lan Ch'ui/ Krok vpřed, Odklonění, Zachycení a úder pěstí (1)            
No. 12 Withdraw and Push/ju Feng Szu Pi/Stáhnutí a odtlačení (1)            
No. 13 Crossing Hands/Shih Tzu Shou/Zkřížení rukou (1)            
No. 14 Embrace Tiger and Return to Mountain/Pao Hu Kuei Shan/Obejmutí tygra a Návrat do hor (2)  11.9.          
No. 15 Roll Back/Lu/Zatažení
Press/Chi/Stisknutí
Push/An/Odtlačení (2)
           
No. 16 Diagonal Single Whip/Shieh Tan Pien/Diagonální jednoduchý bič (2)            
No. 17 Fist Under Elbow/Chou Ti Kan Ch'ui/Pěst pod loktem (2)            
No. 18a Repulse The Monkey - Right/Tao Nien Hou Y'u Shih/Odstrčení opice - pravá (2)            
No. 18b Repulse The Monkey - Left/Tao Nien Hou Ts'o Shih/Odstrčení opice - levá (2)            
No. 18c Repulse The Monkey - Right/Tao Nien Hou Y'u Shih/Odstrčení opice - pravá (2)            
No. 19 Diagonal Flying Posture/Hsieh Fei Shih/Šikmý let (2)            
No. 20a Wave Hands Like Clouds - Right(Y'u Yun Shou)Přenášení rukou lehkých jako mraky - pravá (2)            
No. 20b Wave Hands Like Clouds - Left(Ts'o Yun Shou)Přenášení rukou lehkých jako mraky - levá (2)            
No. 20c Wave Hands Like Clouds - Right/Y'u Yun Shou/Přenášení rukou lehkých jako mraky - pravá (2)            
No. 21 Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič (2)  po  ut  ut  st    ct
No. 22 Snake Creeps Down/Tan Pien Hsia Shih/Plazící se had - jednoduchý bič nízký postoj (3)            
No. 23a Golden Pheasant Stands on Left Leg/Chin Chi Tu Li Shih/Zlatý kohout na levé noze (3)            
No. 23b Golden Pheasant Stands on Right Leg/Chin Chi Tu Li Ts'o Shih/Zlatý kohout na pravé noze (3)            
No. 24a Seperation of Right Foot/Y'u Fen Chio/Oddělení pravé nohy (3)            
No. 24b Seperation of Left Foot/Ts'o Fen Chio/Oddělení levé nohy (3)            
No. 25 Turn and Strike With Heel/Chuan Shen Teng Chio/Otočení a kop patou (3)            
No. 26 Brush the Left and Right Knee/Ts'o Y'u Lou Hsih/Ometení levého a pravého kolene (3)            
No. 27 Step up and Strike with Fist/Chin Pu Tsai Chui/Vykročení a úder pěstí            
No. 28 Grasp the Sparrows Tail/Lan Chueh Wei/Pohlazení ptačího ocasu
Roll Back/Lu/ZataženíPress/Chi/Stisknutí, Push/An/Odtlačení (3)
           
No. 29  Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič (3)            
No. 30a Fair Lady at The Shuttle (1)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 1 (Tkadlena) (4)            
No. 30b Fair Lady at The Shuttle (2)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 2 (Tkadlena) (4)            
No. 30c Fair Lady at The Shuttle (3)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 3 (Tkadlena)            
No. 30d Fair Lady at The Shuttle (4)/Yu Nu Ch'uan Suo/Krásná dáma navíjí přízi 4 (Tkadlena) (4)            
No. 31 Grasp the Sparrows Tail/Lan Chueh Wei/Pohlazení ptačího ocasu (4)            
No. 32 Single Whip/Tan Pien/Jednoduchý bič (4)            
No. 33 Snake Creeps Down/Tan Pien Hsia Shih/Plazící se had - jednoduchý bič nízký postoj (4)            
No. 34 Step Up To Seven Stars of The Dipper/Shang Pu Ch'i Hsing/Vykročení do sedmi hvězd Velkého vozu            
No. 35 Step Back To Ride The Tiger/T'ui Pu K'ua Hu/Couvnutí a osedlání tygra (4)            
No. 36 Turn Around with Lotus Kick/Chuan Shen Pai Lien T'ui/Otočení s lotosovým kopem (4)            
 No. 37 Bend the Bow to Shoot The Tiger/ Napnutí luku na tygra (4)            
 No. 38 Step forward, deflect, intercept and punch/ Krok vpřed, Odklonění, Zachycení a úder pěstí (4)            
 No. 39 Withdraw and Push/ju Feng Szu Pi/Stáhnutí a odtlačení (4)            
 No. 40 Crossing Hands/Shih Tzu Shou/Zkřížení rukou (4)            
 No. 41 Conclusion, stillness/Wu Chi/Závěr (4)            
             
             
             
             
             

Pro přihlášení na kurz prosím zašlete přihlášku, kurzovné se hradí v hotovosti na první hodině nebo na účet 2401190975/2010, jako VS uveďte číslo Vašeho mobilu.

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.