1. Jaká jsou základní zdravotní pozitiva cvičení taiji?
- zlepšuje rovnováhu, koordinaci a flexibilitu
- vrací přirozené držení těla
- zlepšuje koncentraci
- posiluje imunitní systém
- vyrovnává krevní tlak
- zlepšuje dýchání
- zvyšuje pohyblivost kloubů
- zajišťuje přísun a akumulaci vitální energie
- pročišťuje a harmonizuje její energetické dráhy
- zlepšuje dobrý pocit sebe sama


2. Pro koho je cvičení taiji vhodné?
Taiji nemá požadavky na fyzičku - nepotřebujete být jakkoli zdatní. Odpovídá tomu to, že v Číně se taiji cvičí nejčastěji od čtyřicítky nahoru jako preventivní zdravotní cvičení. Nicméně taiji jako cesta pro ducha a tělo je člověku užitečná v jakémkoli věku, čím dříve jste schopni se na ni dát, tím déle ve vás bude energie zrát, zjemňovat se a sílit. A tím tedy lépe.

Jinak zvažte, jaký typ energie vám nejlépe odpovídá, a hledejte cvičení a učitele podle toho. Občas říkávám, že taiji není pro každého a nemyslím tím, že je pouze pro ty, kteří mají vytříbenou pozornost k tomu, aby se jím zabývali. Vůbec ne. Taiji je o přirozenosti a ta má tisíc podob. Také cvičení taiji můžete pojmout různě - vážněji s určitými ambicemi na pokrok nebo lehčeji - bez nároku na jakékoli časově omezené dosažení. Všechno je v pořádku. Já osobně respektuji přístup každého z vás. Samotné styly taiji se liší podle dynamiky, měkkosti-tvrdosti, náročnosti pozic etc. Je dobré hledat. viz zde

 

3. Co na sebe při cvičení?
Nepříliš těsné oblečení a lehkou obuv, ve které chodidlo skrze podrážku může cítit zem. Nemyslím tím cítit skrze tenkou podrážku každý kamínek, spíše to, aby chodidlo mělo prostor k uvolněnému kontaktu se zemí.

 

4. Je taiji učinné jako umění sebeobrany?
Taiji není kuchařkoidní umění sebeobrany a rozvinutí bojových dovedností v taiji trvá mnoho let. Pokud se tedy někdo zajímá o relativně rychle zvládnutelné techniky sebeobrany, měl by zvolit některý z vnějších stylů bojových umění – karate, tae kwon do, kung fu etc. Pokud však člověk najde trpělivost a vytrvalost počkat si na plody dlouholetého tréningu taichi, jeho dovednost bude mít kvality, které vnější styly nejsou schopny dosáhnout.

 

5. Existují různé druhy forem - 24 forem, 42 forem, 108 forem... Co znamená, že se ve Vašem systému cvičí právě 37 forem a proč se jim říká 37 forem profesora Cheng Man-Ch'inga?

Odpovím trochu obšírněji, protože je dobré pokusit se tomu porozumět.

Taiji sestává ve svém základu pouze ze 13 forem.
Z osmi forem tělesných:
(1) odražení/ Ward Off/ Peng
(2) zatažení/ Roll Back/ Lu
(3) stisknutí/ Press/ Ji
(4) zatlačení/ Push/ An
(5) stažení/ Pull Down/ Cai
(6) rozdělení/ Split/ Lie
(7) úder loktem/ Elbow Stroke/ Zhou
(8) úder ramenem/ Shoulder Stroke/ Kao

A pěti směrových forem:
(9) postup/ Advance/ Jin (Qian Jin)
(10) ústup/ Retreat/ Tui (Hou Tui)
(11) zírání doleva/pohled vlevo/ Guard Left/ Gu (Zuo Gu)
(12) pohlédutí doprava/ Anticipate Right/ Pan (You Pan)
(13) středová vyváženost/setrvání ve středu/ Center Equilibrium/ Zhong Ding

Mistři dob minulých sestavili tradiční formy vycházející z těchto 13 základních a praktikovali formy 124 forem nebo 108 forem, které jsou však pro dnešního člověka příliš časově náročné. Jak Postřižiny praví, nastala doba zkracování.

Pro osvětlení vzniku zkrácené sestavy 24 forem přikládám několik citací, které jsou uveřejněny na stránkách www.egreenway.com/taichichuan a patří Valley Spirit Taijiquan and Qigong Clubu (organizátor Michael P. Garofalo). “Čtyřiadvacítka” je považována za čínskou národní formu, byla sestavena na základě vládní politiky pro ozdravu národa.

"Čínská národní forma byla sestavena čínskou státní komisí pro fyzickou kulturu na základě pověření předsedy ÚV Maa, který vyzval, aby národ sportem pozvedl svoji fyzickou kondici a zdraví. V roce 1956 výzkumný tým vybral 24 forem ze stylu Yang Taijiquan a uspořádal je do 24 zjednodušených forem Taijiquan. Tento proces trval 6 let."
- Davidine Sim and David Gaffney, Chen Style Taijiquan, 2002, p. 27.

"Za účelem popularizace Taijiquan pověřila Chinese National Sports Committee čtyři renomované učitele Taijiquan k sestavení 24 forem Taijiquan. 24 forem je založených převážně na stylu Yang, vynechává mnoho opakujících se pohybů a ponechává mnoho ze základních principů Taijiquan. 24 forem je snazší k naučení a jejich cvičení trvá kratší dobu. Celá sestava trvá asi 5 minut. Moderní člověk v dnešní době zvládne zacvičit spolu s rozcvičkou 3 sestavy za 20 minut. To je dostačující ke zlepšení a udržení dobrého zdraví. Většina vědeckých studií o prospěšnosti Taijiquan je založena na pozorování lidí praktikujících právě tuto sestavu. 24 forem se rychle staly nejpopulárnější sestavou na světě."
- Paul Lam, An Evaluation of the Combined 42 Forms, Tai Chi, Vol 18, No. 5, October, 1994, pp.26-28.

"Čínská vláda v Pekingu navrhla v roce 1956 "zjednodušené Taijiquan" za účelem rozvinutí a podpory obecného zdraví široké populace. Vybrali 24 forem ze stylu Yang bez základních charakteristik Taijiquan. V jejich psaných a televizních instrukcích jsou vyučovány pouze vnější formy. To umožňuje výuku v širokém měřítku. Výsledkem je, že mnoho lidí formu praktikuje příliš strnule nebo příliš poddajně. Tomuto se dostalo přísné kritiky od předního Taijiquan odborníka Li Yaxin ze Szechuanu, kraje kde po 18 let trénoval s mistrem Yang Chengfu. Zatímco vláda splnila svůj původní cíl, obecný dopad této sestavy je takový, že brání zdravotnímu rozvoji skutečného umění Taijiquan. Je to jedna ze sestav, které Mr. Mozell nazval "rozředěnou verzí". Není to nic víc než sestava plynulých kalistenických pohybů imitujících určitou vnější formu Taijiquan."
- Master Wu, Ta-yeh, "Suppleness and Strength in Taijiquan," Internal Arts, Vol. 3, No. 6, November, 1988, p. 8

Li Tian-Ji (1914-1996) "Na žádost pana Chou En-Lai, předsedy vlády Číny, Li Tian-Ji sestavil komisi, které byl předsedou, za účelem vytvoření 24 forem zjednodušeného Taijiquan, 32 forem sestavy s mečem, 66 forem combinovaných, 48 forem kombinovaných a 88 forem stylu Yang." Li Tian-Ji je strýcem profesora Li Deyina, jednoho z tvůrců soutěžní sestavy 42 forem Taijiquan.
- http://www.longfei-taiji.co.uk/review/chap1.htm

Konec citací.

Nestavím se za správnost či nesprávnost vzniku a praktikování 24. Je myslím dobré vědět, v jakém kontextu vznikla a to je všechno. Možná uvádím informace ohledně vzniku 24 proto, že se najdou tací, kteří si myslí, že čtařiadvacítkou taiji začíná a končí a že cvičí to jediné pravé a nejlepší.
Jsou naopak lidé, kteří čtyřiadvacítce vyčítají právě její vznik a to, že je jaksi okleštěná z bojových a jiných základních principů taiji, protože vláda chtěla podpořit zdraví národa, ne vychovávat bojovníky (viz předposlední citace).
Osobně se nerada účastním jakýchkoli diskuzí na toto téma, myslím, že lidé jsou různí, formy jsou různé a ať si každý najde, co chce cvičit a prostě cvičí. Je zbytečné vyrábět si v hlavě další mumraj ohledně toho, co je lepší a horší.

V našich kurzech cvičíme 37 forem, které byly sestaveny profesorem Cheng Man-ch’ingem po svolení jeho mistra Yang Cheng-fua. Důvodem zkrácení byl opět požadavek na rychlejší naučení se sestavy a praktikování v kratším čase.

Otazník se vznáší nad počtem pozic v sestavě a jak dojít právě k číslu 37. Velmi mě pobavilo konstatování jednoho z učitelů Cheng Man-ch’ingovy sestavy, který uvádí pouze nečíslovaný výčet forem jak jdou po sobě s konstatováním, že se nikdy nebyl schopen dopočítat kýženého čísla 37. Je to pravda, v mnoha výčtech (včetně mého, já jsem se taky do 37 nestrefila), se vyskytuje číslování jako 24a, 24b etc. Přiznám se, že jsem nedospěla do stavu, kdy by to pro mne bylo důležité a snažila jsem se pochopit, jak se které číslování počítá. Zájemcům jsem schopna poskytnout odkazy na web, kde se na toto téma zdají být odborníci.

Douška ke smířlivosti:
Jako doklad nevyvyšování se nad 24 nebo cokoli jiného uvádím, že ačkoli Cheng Man-ch’ing byl přímým žákem mistra Yang Cheng-fu a měl od něj k vytvoření 37 svolení, existují názory, že natolik pozměnil praktikování formy, že si nezaslouží, aby jeho styl byl nazývám stylem Yang, protože to není ten pravý Yang, že by si měl vymyslet nějaký vlastní název... Vždy se mohou objevit hlasy, které mají "svou pravdu"...6. Je lepší cvičit taichi nebo jogu?
Myslím, že kdo si vyzkouší oboje, pozná, v čem je mu líp. Obě cvičení podporují zdraví, obě pracují s protahováním, koordinací dechu, mysli a těla. Taiji používá pojem chi, joga pojem prána, čímž myslím obě označují totéž – jemnou energii nesoucí život. Obě cvičení směřují ke ztišení mysli a vnitřní harmonizaci.

Taiji je hýbavé, joga statická. V taiji se člověk protahuje uvolněním, v joze se zaujímají pozice, někdy značně extrémní, ve kterých se člověk primárně protahuje, čímž dosahuje následně uvolnění. Taiji v sobě nese oproti joze navíc bojový aspekt, kterého si ti, kteří cvičí pouze pro zdraví, nemusejí všímat, nicméně správné plnosti pozic bez bojového významu myslím nelze dosáhnout. Ještě jedno navíc - tuej-shou, které bojové aplikace v taiji simuluje, zprostředkovává kontakt s partnerem, což je stránka, která někomu vyhovuje, někomu ne. Protože je ale život z mého pohledu víc kontaktní než samotářský, považuji taiji s jeho tuej-shou pro život průpravnější, užitečnější, veselejší, …. asi je jasné, čemu fandím :-).

 

7. K čemu slouží prohlubování vědomí těla?

Je divné, že zahrádku umíme obdělat a půdu prokypřit, umíme zařídit byt a přestavět nábytek tak, aby nám doma bylo dobře, máme spoustu čistících prostředků na nádobí a na podlahy a kdovíco umíme poklidit, ale my sami pro sebe jsme černá skříňka a co se děje uvnitř těla, na to si myslíme, že nemáme možnost vlivu. Určitě tomu tak ale není. Skrze pozornost k vnitřnímu prostoru těla, k pocitům uvnitř a jejich proměnu, skrze dech a všechnu práci propojující tělo, mysl a pocity, lze celkovému stavu našeho bytí velmi prospět.

 

8. Kde koupit taichi boty?

S gumovou podrážkou u Hayashi: http://www.hayashi.cz/501-boty-kung-fu-produkt_idt-738, v Praze-Stodůlkách, na metru Nové Butovice nebo na internetovém obchodě http://www.samuraishop.cz/, tam mají botky s bavlněnou podrážkou jako položku 100-TH, Tai chi boty nebo s gumovou jako Kung fu boty.

 

9. Kde koupit meč pro cvičení formy se mečem?

Meče jsou dřevěné nebo kovové, dřevěné (nevyděste se prvního dojmu z webu :-)) http://www.justfight.cz/tai-chi-mec-34934.html, viz Kontakt na webu, je to na Moráni, měli i u Hayashi - dřevěné okolo 700 Kč, http://www.hayashi.cz/cinske-mece, teď je na webovce nevidím, ale zavolejte si tam, poptejte.

Kovové meče jsou určitě doporučeníhodné Hanwei, jinak se poptejte u mne, občas něco mám z Taiwanu nebo Wudangu.

10. Cvičíte sestavy, se kterými se dá soutěžit?

K účasti na soutěžích netrénujeme, v tomto smyslu Vám nemohu posloužit.